Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

Extended dates for HSC MAR-16 online application form filling.
Click here for HSC BOARD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
STUDENT DATABASE
CLICK HERE FOR STUDENT LOGIN
Student Database मध्ये विद्यार्थी माहितीच्या फॉर्ममध्ये बदल केला असून कमीत कमी माहिती असणारा फॉर्म संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या फॉर्ममध्ये UID व्यतिरिक्त सर्व माहिती शाळेच्या जनरल रजिस्टर मध्ये उपलब्ध आहे. सदर माहिती तात्काळ भरवायची आहे.यापूर्वी माहिती भरलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती पुन्हा भरायची आवश्यक्यता नाही.
Click-StudentData-Frequently Asked Questions,वारंवार उदभवणारे प्रश्न 
CLICK- Student Portal Manual - Marathi Version       
    Click here for - संकेतस्थळावर उपलब्ध फॉर्म & Click Download Excel Sheet   
Password Reset can be done through Cluster, EO Primary & Support Help Line(18002330700, 18002330800)
इतर विभागांसाठी/जिल्ह्यांसाठी नवीन वेळापत्रक यथावकाश जाहीर करण्यात येईल. तथापि Download Excel मध्ये जाऊन शाळा, वर्गनिहाय Excel Sheet Download करून शाळा, वर्गनिहाय माहिती भरू शकतील.
Password Reset can be done through Cluster, EO Primary & Support Help Line(18002330700, 18002330800)
इतर विभागांसाठी/जिल्ह्यांसाठी नवीन वेळापत्रक यथावकाश जाहीर करण्यात येईल. तथापि Download Excel मध्ये जाऊन शाळा, वर्गनिहाय Excel Sheet Download करून शाळा, वर्गनिहाय माहिती भरू शकतील.
.............................................................................................................................................

Pre Matric Minority Scholarship 2015-16 *➧ Registrations for Pre matric, Post Matric and Merit-cum-Means Schemes of Minority Department is extended to 15th October 2015  
(Pre Matric) मॅट्रिक पुर्व शिष्यवृत्ती 2015-16 
CLICK HERE FOR MINORITY SCHOLARSHIP 2015-16
............................................................................................................................................. 
Online Bank Details of Scholarship Holder 2014-15 (Pre Matric)
CLICK HERE FOR BANK ACCOUNT UPDATE
Pre Matric Minority Schplarship 2014-15 *विद्यार्थ्यांची बँक खात्यांची माहिती भरण्याची अंतिम दिनांक 31-08-2015 राहील. त्यानंतर MINORITY बँक खाते भरण्याची वेबसाईत बंद होणार आहे याची नोंद घावी