Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

PSLM - NIEPA (Programme on School Leadership and management)

 विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन पर ऑन-लाइन कार्यक्रम

मुख्याध्यापकांसाठी शालेय नेतृत्व विकास व व्यवस्थापन Online कोर्स (विनामुल्य)

कालावधी :- एकूण ३० संपर्क तास - (दहा आठवडे) एका आठवड्यात ३ तास.

👉नोंदणी साठी येथे click करा .