Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

Learning From Home - घरी राहून शिक्षण - संकल्पना

(शासन परिपत्रक- क्रमांक:2020/प्र.क्र. 84 /एस.डी.-6 दिनांक : 28 एप्रिल 2020)
Learning From Home साठी खालील Link ला Click करा
DIKSHA  
1- इयत्ता १ली ते १०वी साठीचे DIKSHA मोबाईल ॲप
2 - इयत्ता १ली ते १वी साठीचे DIKSHA वेब पोर्टल
3 - क्रीएटिव आणि क्रीटकल थिंकिंग (सीसीटी) प्रश्न
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, "बालभारती"
4- ऑनलाईन पाठ्यपुस्तके - बालभारती
5- ई-बालभारती App
6- ई- लर्निंग साठी ऑफलाइन साहित्य - बोलकी बालभारती (Talking Books)
7- इयत्ता 8वी ते 10वी विज्ञान, भूगोल, संस्कृत विषयाचे व्हिडिओ स्वरूपातील साहित्य-1
8- बालभारती YouTube वाहिनी
9- पाठ्यपुस्तक मंडळाचे ई-बालभारती App
10- किशोर मासिक
अवांतर वाचनासाठीची website व ॲप्लिकेशन
11- National Digital Library of India:
12 - Bolo: वाचनासाठी चे मोबाईल ॲप्लिकेशन
13 - NROER: इ.१ली ते १२वी साठीच्या सर्व विषयांसाठी ई-साहित्य संग्रह :
14 - e -Pathshala : NCERT
15 - SWAYAM -राष्ट्रीय  ऑनलाईन  शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म. (इयत्ता नववी -बारावी)  आणि उच्च शिक्षण (पदवीधर आणि पदव्युत्तर  कार्यक्रमाअंतर्गत)  चे 1900 ऑनलाईन अभ्यासक्रम.
16 - SWAYAM PRABHA:
17 - PODCAST: CBSE -शिक्षा वाणी
18 - National Digital Library of India:
19 - विज्ञान विषयासाठी सिम्युलेशन मोबाईल अप्लीकेशन प्लीकेशन - PhET
20 - Google Classroom
21 - Google Hangouts
इतर उपयुक्त App व Websites
22 - LO's Smart Q App - RAA अमरावती चे अध्ययन निष्पत्ती वर आधारित प्रश्नसंच