Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

कामगार राज्य विमा महामंडळ, मुंबई येथे ४८५ जागा

कामगार राज्य विमा महामंडळ, मुंबई येथे विविध ४८५ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु होत आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज ७ डिसेम्बर २०१५ पासून उपलब्ध होतील. अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ६ जानेवारी २०१६ आहे. 
पदांचा तपशील :