Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

जिल्हा परिषदेच्या गट (क) व गट (ड) कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी साठी  शासन निर्णय Download करण्या करीता Date वर क्लिक करा.
GR- 15-5-2014       GR- 02.07.2014