Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

(नगर परिषद राज्यस्तरीय सवंर्ग), अकोला - पद भरती- ४५ जागा


Click-जिल्हाधिकारी कार्यालय (नगर परिषद राज्यस्तरीय सवंर्ग), अकोला रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे बाबतची जाहीरात
Click-View Details
  • अभियांत्रीकी सेवा (स्थापत्य) (श्रेणी-क)
  • अभियांत्रीकी सेवा (विद्युत) (श्रेणी-क)
  • अभियांत्रीकी सेवा (संगणक) (श्रेणी-क)
  • जलदाय पाणी पुरवठा व् स्वच्छता अभि. सेवा (श्रेणी-क)
  • लेखा व् लेखा परिक्षण सेवा (श्रेणी-क)
  • अग्निशमन सेवा (श्रेणी-क-2)
  • कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा (श्रेणी-क-2)
  • अधिकृत वेबसाईट लिंक / Online अर्ज
  • अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 08-Jul-2016 आहे