Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

ई लर्निंग म्हणजे काय ?

      * ई लर्निंग म्हणजे वर्गअध्यापणात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून वापरण्यात येणारी आधुनिक शिक्षणपद्धती..... (Electronic Educational learning)                                                                       * शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा घडवणारी व विध्यार्थाना पुस्तकी ज्ञानाच्या पलीकडे नवीन माहिती देणारी ही आनंददायी शिक्षणपद्धती आहे.
      * ई- लर्निंग साधनात संगणक, प्रोजेक्टर, मोबईल, रेडीओ, दूरदर्शन, डीव्हिडी, एलसीडी माॅनिटर यांचा समावेश होतो.
       * ई-लर्निंग साहित्य म्हणून आपण ध्वनिचित्रफिती, Animation clips ,Educational Software, 3D मॉडेल, PPT Slides, इंटरनेटवरील साहित्य (विशेषतः YouTube, Google Play Store) , वेबसाईटस, ब्लॉग, यांचा समावेश होतो.
      * ई-लर्निंग मध्ये Interactive multimedia video lessons ,व Touch Screen pen चा वापर करून प्रोजेक्टर पडद्यावर अध्यापन करता येते. शिक्षक स्वतः पाठाचे प्रेझेंनटेशन तयार करून अध्यापन करू शकतात.
       *  ई-लर्निंग तंत्रज्ञान शिक्षक व विध्यार्थी यांना हाताळण्यास सोपे आहे.