Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

MAHA-TET

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) जुलै २०१७ परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटेट) जुलै २०१७
 अंतिम उत्तरसूची-मराठी, इंग्रजी व उर्दू माध्यम पेपर १&२ तसेच प्रसिद्धीपत्रक  पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.