Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

Results तलाठी परीक्षा २०१५

1) ठाणे तलाठी भर्ती रिजल्ट nnClick तलाठी–प्रारूप निवड यादी  nnतलाठी–प्रारूप प्रतीक्षा यादी
2) वर्धा तलाठी भर्ती रिजल्ट  nnClick& Talathi Result Wardha PDF File 
3)  उस्मानाबाद तलाठी भर्ती रिजल्ट *Click ppतलाठी-तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी nn
         ppतलाठी पदासाठी उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणाची बैठक क्रमांकानुसार यादी nn
4) भंडारा तलाठी भर्ती रिजल्ट  nn*Click-Download Result PDF File 
5) रायगड रिजल्ट तलाठी भर्ती  nn*Click-Download Result of Talathi bharti 2015
6) हिंगोली रिजल्ट तलाठी भर्ती  nnClick-Download PDF File of Hingoli Talathi. 
7) पालघर तलाठी भर्ती  nn*Click-Download PDF File 
8) नांदेड तलाठी भर्ती   nn *Click-Download PDF File 
9) परभणी तलाठी भर्ती  nn *Click-PDF Answer Key nn Result PDF File
 10) वाशिम तलाठी भर्ती  *Check Result  nn Document Verification Selection List