Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

सरळसेवा भरती प्रक्रिया
जाहिरात क्र.१/२०१५ चालक (कनिष्ठ) Driver (Junior) (Division-Amravati) या पदाच्या पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवड व अतिरीक्त यादी 
जाहिरात क्र.१/२०१५ चालक (कनिष्ठ) Driver (Junior) (Division-Latur) या पदाच्या पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवड व अतिरीक्त यादी 
जाहिरात क्र.१/२०१५ चालक (कनिष्ठ) Driver (Junior) (Division-Buldhana) या पदाच्या पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवड व अतिरीक्त यादी 
जाहिरात क्र.१/२०१५ चालक (कनिष्ठ) Driver (Junior) (Division-Beed) या पदाच्या पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवड व अतिरीक्त यादी
जाहिरात क्र.१/२०१५ चालक (कनिष्ठ) Driver (Junior) (Division-Gadchiroli) या पदाच्या पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवड व अतिरीक्त यादी 
जाहिरात क्र.२/२०१५ अधिकारी वर्ग १ व वर्ग २ - सुरक्षा व दक्षता अधिकारी या पदाची पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी व अतिरीक्त निवड यादी