Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र व्दितीय सत्र संकलीत मूल्यमापन परिक्षा
-शिक्षकांसाठी सुचना-

मराठी माध्यम इयत्ता निहाय सुचना साठी येथे Click करा--Download 

उर्दू माध्यम इयत्ता निहाय सुचना साठी येथे Click करा-Download