Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  


आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० करिता शाळा रजिस्ट्रेशन/व्हेरिफिकेशन
 दि. ८/२/२०१९ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत सुरु आहे. पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची मुदत
दिनांक ०५-०३-२०१९ पासून २२/३/२०१९ पर्यंत राहील.


Notifications for RTE 25% Reservation


Animated "new" gif Image Click-प्रवेश प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती.Animated "new" gif Image